කල්‍යාණ මිත්‍ර උපුල් නිශාන්ත ගමගේ මහතා විසින් පවත්වන ලද භාවනා වැඩසටහන් වලින් උපුටා ගත් කොටස්. 
19. ආධ්‍යාත්මික පහණ නිවා නොගන්න

19. Aadyathmika pahana niva noganna.mp3

18. උපේක්‍ෂාව 

18. Upekshawa.mp3

17. සිතිවිලි සහ සිතීම

17. Sithivili saha sitheema.mp3

16. තමා ගැනම සොයන්න

16. Thamanganama Soyanna.mp3

15. අත්හැරීම 

15. Athereema.mp3

14. සිත යනු උපකරණයක්ද?

14. Sitha yanu upakaranayakda.mp3

13. අප සිටින්නේ කොතනද?

13. Apa sitinne kothanada.mp3

12. නැවත නැවත සිහිය ඇතිකරගන්න 

12. Nawatha nawatha sihiya athikaraganna.mp3

11. අරමුණ විය යුත්තේ දුකින් නිදහස් වීමයි 

11. Aramuna viya yutte duken nidahas veemai.mp3

10. දරුවෙකුට භාවනාව උගන්වන්නේ කෙසේද?

10. Daruwekuta bhavanava uganwanne keseda.mp3

09. ශබ්ද සහ භාවනාව 

09. Shabda saha Bhawanawa.mp3

08. සසරින් නික්මීමට දැකීම නිවැරදි කරගනිමු

08. Sasarin nikmennata dakima niwaradi karagamu.mp3

07. සිහියෙන් සිටීමට ශබ්ද උදව් කරගන්න

07. Sihiyen sitimata shabda udaw karaganna.mp3

06. සිතේ මායාව 

06. Sithe Mayaava.mp3

05. ඉවුරට වී ඉන්න

05. Iwurata vee inna.mp3

04. බෙහෙත පානය කරන්න 

04. Behetha paanaya karanna.mp3

03. එකඟතාව

03. Ekangathava.mp3

02. යුතුකම් වගකීම් ඉටුකරමින් භාවනා කල හැකිද?

02. Yuthukam wagakeem itukaramin....mp3

01. සිත එකඟ නොවීමේ හේතු 

01. Sitha ekanga noveeme hethu.mp3