VOLUME 15

නිල්ලඹ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී 2017 ඔක්තෝබර් මස පවත්වනු ලැබූ සිව්දින භාවනා වැඩසටහන
01. පළමු දින ආරම්භක දේශනය

02. පළමු දින රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව

03. දෙවන දින උදෑසන ධර්ම දේශනය

04. දෙවන දින රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව


05. තුන්වන දින උදෑසන ධර්ම දේශනය

06. තුන්වන දින රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව

07. හතරවන දින උදෑසන ධර්ම දේශනය 

08. හතරවන දින අවසාන ධර්ම දේශනය